Váš V.I.P. realitní makléř

+420 603 888 206
sinne@sinne.cz

EET

Vloni se konečně zákonodárcům podařil přijmout zákon o elektronické evidenci tržeb. Tato právní norma přináší nejen  “narovnáni podnikatelského prostředí” , ale i zásadní digitalizaci v této oblasti.

Od března tohoto roku je povinnost hlásit tržby přes systém elektronických pokladen už také pro maloobchody a velkoobchody. Dále se do systému EET musí zapojit i firmy a živnostníci, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami či obdobnými formami plateb. Při technických problémech mají podnikatelé na evidování tržby 48 hodin, ale pokud dojde k potížím, například při zničení pokladny, nemusí být tato lhůta dostatečná a firmy či živnostníci se tak mohou dostat do úzkých, kdy jim hrozí za porušení zákona o evidenci tržeb pokuta až 500 000 Kč.
Proto přišly pojišťovny s možností si rizika spjatá s EET pojistit.
Nabízí pojistnou ochranu proti následujícím rizikům:
•    Případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí.
•    Odcizení nebo vandalismus
•    Škody způsobené hašením, stržením nebo úklidem předmětu pojištění způsobené v souvislosti s pojistnou událostí.
•    Požár, úder blesku nebo výbuch
•    Voda z vodovodního zařízení

Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení vyjmenovaná v pojistné smlouvě, a to:

•    Jednotlivá stacionární elektronická zařízení a přístroje informační, komunikační a lékařské techniky
•    Jiná elektrotechnická nebo elektronická zařízení a přístroje nebo soubor těchto zařízení, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného.

Máte zájem?
Pro sjednání pojištění rizik spjatými s EET nebo nezávaznou kalkulaci nás kontaktujte.

Volejte : 267 915 441

Autor: Denisa Štáfková
Zdroj: sinne IC a.s.