Váš V.I.P. realitní makléř

+420 603 888 206
sinne@sinne.cz

Kdo je pojišťovací makléř / broker

Mezičlánkem usnadnuňjícím vztah klienta s pojistitelem jsou zprostředkovatelé pojištění, v tomto případě sinne IC a.s., fungující jako samostatné podnikatelské subjekty. Jsou dvojího druhu, příčemž hlavním rozlišovacím kritériem je stupeň jejich nezávislosti. Jsou to  agenti – zmocněnci jedné nebo více pojišťoven, kteří pro ně sjednávají pojištění, anebo to jsou zcela nezávislí brokeři (makléři), kteří pracují na základě plné moci klienta, pro kterého na trhu hledají optimální pojistnou ochranu.

Pozitivní působení makléřů spočívá v tom, že dobře znají pojistný trh daného teritoria a objektivizují rovnováhu nabídky a poptávky. V případě, že jejich pozice na trhu je slabá, pak mají pojistitelé tendenci méně přizpůsobovat své produkty podle klientských specifických potřeb. V případě silných brokerů mají tito tendenci v podstatě  pojišťovnám určovat, co se bude na daném trhu pojišťovat.

Brokerský způsob má pro klienta také výhodu snižování nákladů na pojistné a ve většině případů, jako u brokera sinne IC i velmi kvalitní servis.