+420 603 888 206
sinne@sinne.cz

sinne IC a.s. – Váš spolehlivý makléř a poradce

Individuální přístup, poradenství, vyhodnocení rizik,
zpracování nabídek a pojistných smluv,
likvidace pojistných událostí.

Naše produkty Partneři a reference

Občané a domácnosti

Významnost pojištění domácnosti - tohoto rozšířeného produktu - je dána skutečností, že prakticky každý jednotlivec je spojen s existencí nějaké domácnosti, která tvoří soubor předmětů sloužícíh k potřebě a spotřebě jejich členů.

Průmysl a podnikatelé

Souvislost pojištění s podnikovými - firemními financemi je velmi těsně předurčena aplikaci procesu risk management na úrovni podniku.

Auta

Věcné pojištění motorového vozidla představuje havarijní (kasko) pojištětní. Vedle rizika živelního, problémového rizika odcizení a vandalismu je do produktů zahrnuto riziko havárie.

Speciální pojištění:

Do speciálního pojištětní zahrnujeme zejména dopravní pojištění, pojištětní zemědělských rizik, pojištětní lesů, pojištění proti úpadku CK, cestovní pojištění, pojištěni odpovědnosti statutárních orgánů, pojištění pro případ přerušení provozu. Taková rizika je třeba s makléřem neustále analyzovat a sledovat všechny faktory s těmito riziky spojené.

Nejnovější zprávy